Centar za osnaživanje djece i odraslih

ELAN savjetovanje

 

 

 

 

 

 

 

Početna stranica

Kontakt

 

O nama

Centar za osnaživanje djece i odraslih ELAN savjetovanje je udruga koju je osnovala skupina psihologinja s višegodišnjim iskustvom savjetovališnog rada u sustavu socijalne skrbi te obrazovanja. Povod okupljanju u formalnu organizaciju je uočena potreba da se građanima na lokalnoj razini približe stručne usluge za zaštitu mentalnog zdravlja, odnosno za unapređivanje kvalitete življenja općenito te poveća njihova dostupnost.

 

Osnovni cilj:

podizati kvalitetu življenja osoba svih životnih dobi primjenom psihologijskih znanja, s naročitim naglaskom na osnaživanju ranjivih pojedinaca i skupina.

 

Djelatnosti:

- podizanje svijesti o važnosti mentalnog i emocionalnog zdravlja;
- poticanje osobnog i profesionalnog razvoja;
- afirmiranje brige i odgovornog pristupa prema sebi i drugima;
- poboljšanje odnosa unutar obitelji i šire društvene zajednice;
- osposobljavanje za učinkovitije suočavanje sa životnim problemima,

- i dr..

 

Vizija

Ispunjen i kvalitetan život za svakoga.

 

Misija

Centar za osnaživanje djece i odraslih ELAN savjetovanje kao relevantan, prepoznatljiv i lako dostupan stručni resurs lokalne zajednice pomaže joj i doprinosi stvaranju ozračja i prilika za podizanje kvalitete življenja osoba svih životnih dobi primjenom psihologijskih znanja. ELAN savjetovanje povezujući aktivnosti informiranja, edukacije, treninga i savjetovanja usmjerava ljude na pozitivnu orijentaciju te potiče na aktivan i odgovoran odnos prema sebi i svom okruženju, pruža im podršku u prepoznavanju i ostvarivanju njihovih potencijala te ih osnažuje za učinkovite odgovore na životne izazove.

 

Vrijednosti i principi djelovanja

- rad za opće dobro
- etično postupanje
- odgovornost prema sebi i drugima
- informiranje i educiranje temeljeno na provjerenim podacima i znanstvenim spoznajama
- autonomno i informirano donošenje odluka
- samopomoć
- solidarnost
- tolerancija i otvorenost prema različitostima
- otvorenost za suradnju
- promicanje kulture nenasilja

 

 

 

 

 

ELAN savjetovanje

095 / 90 30 191    info@elan-savjetovanje.hr

m a p a

HOME