Centar za osnaživanje djece i odraslih

ELAN savjetovanje

 

 

 

 

 

 

 

Početna stranica

Kontakt

Psihološko savjetovalište

Program psihološkog savjetovališta jedna je od samofinancirajućih aktivnosti ELAN savjetovanja. Namijenjen je osnaživanju pojedinaca i obitelji izloženih različitim izazovima, pojačanom stresu na bilo kojem području življenja te pružanju pomoći nakon traumatskog iskustva.

U Savjetovalištu Vam na usluzi stoje diplomirani psiholozi kvalificirani za psihološko savjetovanje, koji se kontinuirano usavršavaju i čiji je rad pod stručnom supervizijom.

 

Preporučamo termin za savjetovanje prethodno dogovoriti

putem telefona 095/9030191 ili putem e-maila info@elan-savjetovanje.hr .

 

 

O psihološkom savjetovanju

 

 

Ljudi se obično odlučuju potražiti psihološku pomoć kada su nezadovoljni, osjećaju se loše i nesigurno u različitim aspektima života. Uglavnom su to situacije u kojima imamo teškoća donijeti neku važnu odluku, kad doživljavamo strahove, paniku, depresivnost, tjeskobu ili tugu, odn. kada imamo problem kojeg želimo riješiti, ali nam nije sasvim jasno kako to učiniti.

 

Ovakva stanja mogu biti posljedica povećanih zahtjeva na poslu ili u školi, neugodnih iskustava u odnosu s drugim ljudima, izloženosti različitim oblicima nasilja, teškog razvoda braka, preživljene prometne nesreće, gubitka posla, teške ili kronične bolesti ili ovisnosti člana obitelji, gubitka voljenih, umirovljenja, invaliditeta i slično.

I danas je prisutna predrasuda da je uključivanje u psihološko savjetovanje karakteristika samo osoba s mentalnim oboljenjima. To nije točno! Svakome se može dogoditi da se zbog pritisaka iz okoline ili unutar sebe otežano snalazi u svakodnevnim životnim situacijama ili da prolazi kroz neku krizu. Korisno je potražiti stručnu pomoć čim se pojave prvi signali da nam problemi počinju narušavati kvalitetu života i opće funkcioniranje na poslu i/ili kod kuće.

 

Osim osobama u teškoćama, psihološko savjetovanje je namijenjeno i svakome tko želi sebe samog bolje upoznati i razvijati svoje potencijale. Kroz proces psihičkog osnaživanja zapravo učimo kako efikasnije samostalno prevladati problem i kako postići veće životno zadovoljstvo.

 

Članovi ELAN savjetovanja su kvalificirani psiholozi s višegodišnjim iskustvom rada na poslovima psihološkog savjetovanja djece, mladih te odraslih osoba do najstarije dobi.

 

Osnovni zadatak savjetovatelja je da klijentu osigura diskretno, povjerljivo i podržavajuće okruženje u kojem će slobodno izraziti svoje probleme, nedoumice, želje i potrebe, a da istovremeno bude zaštićen od bilo kakvog neodobravanja ili osude.

 

Tretman se oblikuje i prilagođava specifičnim potrebama pojedine osobe. Može uključivati individualne susrete, obiteljske ili u grupi. Najčešće se koriste metode intervjua, psihoedukacije i treninga vještina samopomoći, ali i različite druge tehnike. Vrijeme rada se prilagođava klijentu pa se preporuča susret prethodno dogovoriti na 095/9030191.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psiholozi u savjetovalištu

 

 

 

Kristina Manestar, prof.          

VODITELJICA SAVJETOVALIŠTA

 

OBRAZOVANJE:

Studij psihologije na Pedagoškom fakultetu u Rijeci upisala je 1990. godine. Usavršavala se na području pružanja psihosocijalne pomoći i tehnika savjetovanja. Neki od završenih programa su: Praktikum I. i II. iz kognitivno-bihevioralne terapije, izobrazba iz sistemskog pristupa u radu s obiteljima, osnovni program izobrazbe Razvoj tima za psihološke krizne intervencije te Edukacija iz forenzičkog intervjua s djetetom. Trenutno je u završnoj fazi specijalizacije iz psihološkog savjetovanja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

 

RADNO ISKUSTVO I KOMPETENCIJE:

Kao studentica tijekom Domovinskog rata volontirala na Telefonu za psihološku pomoć Rijeka i u udruzi Suncokret na poslovima pružanja psihosocijalne pomoći izbjegloj djeci i ženama. Od 1996. do 2006. g. u Centru za socijalnu skrb Senj obavlja poslove psihologa u Timu za zaštitu braka i obitelji, Timu za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju te Timu za zaštitu osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju. U razdoblju od 2006. do 2008. g. na poslovima stručne suradnice u Dječjem domu «Braća Mažuranići» Novi Vinodolski pruža individualnu i grupnu pomoć djeci i mladima bez primjerene roditeljske skrbi te stručnu podršku odgojnom osoblju, a od 2008. do 2010. g. u Domu za dnevni boravak djeceTićRijeka i SavjetovalištuTićsvakodnevno radi s djecom žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja te sudjeluje u projektima Škole za samohrane roditelje i Ambasadori Tića (projekt edukacije za prevenciju nasilja nad i među djecom). Aktualno je uključena u rad Savjetovališta za žene žrtve nasilja u obitelji pri udruziSOS TELEFONGRAD RIJEKA. Iza sebe ima višegodišnje iskustvo vanjske suradnice u odgojnim i obrazovnim ustanovama na području LSŽ kao i volontiranja u udrugama za podršku osobama s teškoćama u razvoju te oboljelima od raka. U Udruzi za unapređivanje kvalitete življenja u zajedniciZAJEDNOiz Senja, između ostalog je vodila projekte Analiza rizičnih ponašanja djece i mladih na području LSŽ, Radionice za usavršavanje roditeljskih vještina, Trening kontrole ljutnje u Zatvoru u Gospiću.

Članica je Hrvatskog psihološkog društva od 1997. g. i Hrvatske psihološke komore od 2004. g. Stručni ispit za samostalan rad u socijalnoj skrbi položila je 1998. g. Posjeduje osnovnu licencu za obavljanje psihološke djelatnosti.

 

 

 

 

 

ELAN savjetovanje

095 / 90 30 191    info@elan-savjetovanje.hr

m a p a

HOME