Početna stranica
Kontakt

 

 

UPISI U TIJEKU

 

 

UPISI ZA RADIONICE

O USPJEŠNOM UČENJU

 

 

 

Od svakog se školarca očekuje da bude uspješan, da uči brzo i lako, ali  mu se rijetko kada objasni i kako će to učiniti. Kad se u obzir uzme da današnja djeca uz školske imaju i mnoštvo drugih, vanškolskih obaveza, situacija postaje još i teža. Radeći u malim grupama kroz pet dvosatnih tjednih susreta polaznici će dobiti znanja i priliku da uvježbaju samostalno koristiti provjerene tehnike efikasnog učenja, povećati si šanse za dobar školski uspjeh, a posredno ojačati i svoje samopouzdanje.

 

 

ŠTO SE DOBIVA SUDJELOVANJEM

NA UČIM, ZNAM RADIONICAMA

 

Radionice UČIM, ZNAM mogu unaprijediti kvalitetu života obitelji s djecom osnovnoškolske i srednjoškolske dobi tako što na sustavan način pružaju pomoć i vođenje u ovladavanju vještinama učenja. Kroz radionice «Učim, znam» djeca, ali i njihovi roditelji, dobivaju osnovne informacije o vještinama efikasnog učenja, djecu se kroz niz prikaza i vježbi osposobljava da samostalno koriste pojedine tehnike i pomaže im se da pronađu vlastiti model efikasnijeg učenja, dok roditelji dobivaju smjernice kako mogu djeci u tome pružati podršku i pomoći im da nove vještine zadrže i nastave rabiti i nakon što radionice završe.

Za očekivati je da će po završetku radionica polaznici posjedovati potrebne alate i tehnike za lakše ispunjavanje  zahtjeva škole, bolje učiti i usvajati gradivo te moći postignuti bolji školski uspjeh. Posredni su učinci i jače samopouzdanje djece, odn. stvaranje pozitivnijeg obiteljskog ozračja.

 

 

 

KOME SU NAMIJENJENE UČIM, ZNAM RADIONICE?

 

Namijenjene su učenicima i učenicama 5. i 7. razreda osnovne škole te 1. razreda srednje škole koji žele ovladati vještinama uspješnog učenja.

 

Kretanje u peti i sedmi razred osnovne škole ili prvi razred srednje škole posebni su događaji u životu svakog učenika i učenice. To su specifična kritična razdoblja u procesu njihova obrazovanja, kada se susreću s novim obrascima i zahtjevima nastave (prelazak s razredne na predmetnu nastavu) ili  povećavanjem opseg gradiva (uvođenje novih predmeta). Osim toga, tada dolazi i do promjena socijalnog okruženja. Svima je zajedničko da se djeca suočavaju s pojačanim zahtjevima za prilagođavanjem.

 

UČIM, ZNAM radionice posebno se preporučuju djeci:

*       kod koje je prisutna nedovoljna motivacija (brzo gube volju za učenjem, lako odustaju, dosađuju se, ne mogu se natjerati učiti…)

*       koja se teže koncentriraju i pamte (ne razumiju gradivo, bježe im misli, brzo se umaraju, imaju osjećaj da im se pomiješa sve naučeno…)

*       ne poznaju ili se ne snalaze s tehnikama efikasnog učenja (ne poznaju i ne koriste 'trikove' za brže učenje i lakše pamćenje i dosjećanje, organiziranje i povezivanje gradiva…)

*       su nedovoljno ovladala organizacijskim vještinama (teško organiziraju vrijeme potrebno za učenje,  zaboravljaju na zadaće i ne vode računa o obavezama, odgađaju učenje, ne znaju odakle početi, uče u zadnji čas…)

*       pate od testne anksioznosti (muči ih strah kad pišu kontrolni ili moraju odgovarati…)

 

Prilikom prijave dogovara se početni razgovor s roditeljem i djetetom na kojem će se procijeniti i zajednički utvrditi jesu li ispunjeni kriteriji za uključivanje (motivacija, očekivanja, mogućnost kontinuiranog sudjelovanja, potrebe i područja interesa, trenutna razina akademskog funkcioniranja).

 

 

 

KAKO ĆE IZGLEDATI, ŠTO ĆE SE RADITI

NA UČIM, ZNAM RADIONICAMA?

 

Program započinje radionicom za roditelje na kojoj dobivaju informacije o sadržajima koji će se predstaviti djeci i načinom rada s njihovom djecom te smjernice na koji način mogu kod kuće sami s djecom učvršćivati novostečena znanja i vještine. Npr. kako organizirati prostor za učenje, kako se organizirati i ne propustiti ispuniti obveze, kako motivirati dijete na učenje, kako poboljšati koncentraciju i memoriju, kako umanjiti strah od ispitivanja.

 

Na pet radionica s djecom će se kroz pojedine zadatke obraditi teme:

-         koncentracija (vježbanje pažnje),

-         motivacija (informiranje o temeljnim faktorima motivacije i načinima samoohrabrivanja),

-         pamćenje (poučavanje tehnikama učenja i principima pamćenja),

-         organizacija i planiranje učenja (analiza i izrada dnevnog, tjednog i mjesečnog plana učenja),

-         ispitna trema (vježbanje tehnika relaksacije i poučavanje vještinama prezentacije naučenog gradiva)

 

Svaka radionica sastoji se od upoznavanja s osnovnim informacijama, pokazivanja primjera, interaktivnih vježbi s konkretnim zadacima i diskusije o temi. Vježbe uključuju rad na zadacima planiranja učenja, organizacije prostora za učenje, mnemotehnika, otkrivanja i otklanjanja ometajućih faktora, opuštanja i smanjivanja tjeskobe itd. Na kraju ciklusa polaznici će:

-         imati provedenu kritičku analizu individualnih navika učenja

-         osvijestiti vlastiti stil učenja

-         imati izrađen vlastiti individualni vremenski plan učenja

-         imati razrađenu strategiju kako otkloniti ometajuće faktore u svom prostoru za učenje

-         u svom repertoaru imati još barem dvije nove tehnike učenja «problematičnog» gradiva (mnemotehnike)

-         biti sposobni primjenjivati barem dvije tehnike za poboljšanje koncentracije i otklanjanje testne anksioznosti

 

Program se odvija u malim grupama do najviše pet sudionika. Na taj način se stvara dovoljno prostora za posvećivanje pažnje potrebama svakog pojedinog sudionika.

 

 

 

KADA ĆE SE PROVODITI UČIM, ZNAM RADIONICE?

 

Provedba radionica počinje kad se prijavi dovoljan broj sudionika. Preporučljivo je započeti što ranije u prvom polugodištu, jer je zbog količine gradiva i zahtjeva manje opterećujuće. Osim toga dobiva se više raspoloživog vremena za primjenu naučenih vještina u ostatku školske godine.

          Susreti se odvijaju jednom tjedno u trajanju od dva sata. Sveukupno ih je šest: pet susreta s djecom i jedan susret s roditeljima.

 

 

 

KOLIKI IZNOS JE POTREBNO IZDVOJITI

ZA UČIM, ZNAM RADIONICE?

 

Sudionici participiraju u podmirivanju troškova izvedbe radionica i to u iznosu od 30 kuna po satu. Uvodni intervju s roditeljem i djetetom, radionica za roditelje te naknadne individualne konzultacije prema iskazanoj potrebi roditelja su besplatni.

 

 

 

KAKO DOĆI DO DODATNIH INFORMACIJA

O UČIM, ZNAM RADIONICAMA?

 

Putem telefona 095/9030191 ili putem e-mail adrese psiholog@elan-savjetovanje.hr

 

 

 

 

 

 

 

ZAŠTO POKREĆEMO

UČIM, ZNAM RADIONICE?

 

 

Svaki školarac se pita kako lakše i bolje usvajati znanje. Većina u njegovom okruženju očekuje da mnogo toga nauči, ali mu rijetko kada objasni i kako će to učiniti. Kad se u obzir uzme da današnja djeca uz školske imaju i mnoštvo drugih, vanškolskih obaveza, situacija postaje još i teža.

 

Učenje je vještina. Dakle, može se naučiti - poput čitanja, računanja, vožnje bicikla, pucanja na koš ili korištenja Facebook-a. O tome koliko dobro smo ovladali vještinama učenja, dobrim dijelom će ovisiti i naš školski uspjeh, tj. kako ga je lako ostvariti.

 

Neka djeca spontano dobro uče i pamte, dok se neki muče pa, unatoč uloženom trudu, uspjeh izostaje. Tada očito ili rade nešto krivo ili uče na krivi način. Razlog može biti u tome da počinju učiti ulažući silni trud i energiju, ali bez jasnog plana, nisu usmjerena na sadržaj koji uče i mehanički memoriraju podatke ili činjenice koje ne razumiju. Na taj način 'potroše' vrijeme, a ne razvijaju svoje sposobnosti logičkog razmišljanja i uzročno-posljedičnog zaključivanja. Kad na kraju usporede uloženi trud i dobivene rezultate, vrlo lako dolaze do zaključka da se učenje ne isplati.

 

Kad počne 'skupljati' loše ocjene, dijete može jako patiti i izgubiti motiv za svaki školski rad. Kod manje djece se mogu javiti reaktivna stanja na polazak u školu kao što su mučnine, glavobolje, mokrenje u krevet, mucanje, povučenost i sl. Stariji učenici češće postaju agresivni, neposlušni, bježe iz škole i razvijaju neprihvatljive oblike ponašanja pokušavajući na taj ('uvrnuti') način pridobiti željenu pažnju, afirmaciju i postati prihvaćeni od okoline. Školski neuspjeh nerijetko bude poticaj da se potraži pomoć ili se pribjegava instrukcijama kao privremenoj vatrogasnoj metodi.

 

Bilo bi idealno da se vještina učenja razvija od samih početaka. Djeci bi već u ranoj školskoj dobi trebalo pomoći u snalaženju sa zahtjevima škole i poučiti ih vještinama učenja: pronaći stil učenja koji je djelotvoran za dijete, poznavati tehnike za bolje pamćenje, znati kako sistematizirati gradivo, kako ponavljati, kako pisati. Primjenom učinkovitih metoda učenja, učenici razvijaju radne navike i vještine pravilnog učenja te u konačnici zaključuju kako u manje vremena mogu postići kvalitetnije rezultate. Time se povećavaju i njihove šanse za bolji školski uspjeh, a posredno ostvaruju uvjeti za jačanje njihova samopouzdanja i, ako ćemo gledati još dalje, postiže dodatni doprinos stvaranju pozitivnog obiteljskog ozračja.

 

Kroz radionice UČIM, ZNAM nastoji se djeci otkloniti doživljaj 'učenje je mučenje', pomoći im da uoče razliku između kvalitetnog učenja i 'bubanja na pamet', ali i pomoći u izgradnji realnih očekivanja da do poboljšanja ne dolazi 'preko noći'. U praktičnom dijelu polaznicima će se ponuditi alati i tehnike koji će im omogućiti da se nose sa zahtjevima škole, bolje uče i usvajaju gradivo i osjećaju se uspješnijima. Primjenom učinkovitih metoda učenja, djeca razvijaju radne navike i vještine pravilnog učenja te u konačnici dolaze do uvida kako u manje vremena mogu postići kvalitetnije rezultate.

 

Autori i izvoditelji radionica UČIM, ZNAM su psiholozi ELAN savjetovanja. Radionice će se izvoditi jednom tjedno u ukupnom trajanju od mjesec i pol dana,  u pravilu u prostoru psihološkog savjetovališta Elan u Dramlju, no postoji i mogućnost realizacije i bliže mjestu stanovanja grupe korisnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budite vjetar našim jedrima!

SMJERNICE ZA DONATORE

 

 

 

 

ELAN savjetovanje
095 / 90 30 191    info@elan-savjetovanje.hr
m a p a

 

HOME